Missie / Visie

Rethinking talent development

Missie
Skills & Brains wil het kind achter de speler een totaal(talent)ontwikkeling aanbieden rekening houdend met de ontwikkelingsfase.

Dit betekent dat Skills & Brains de algemene vaardigheden en ontwikkeling van groeikrachtige spelers wil stimuleren via de beoefening van hun passie, namelijk voetbal.

Talentontwikkeling betekent voor Skills & Brains een non lineaire ontwikkeling die beïnvloed wordt door leervermogen, motivatie, omgevingsfactoren en genetisch potentieel. Hierbij kunnen wij inspelen op leervermogen, motivatie en omgevingsfactoren.

Visie

‘Connecting the dots’ inzake talent en talentontwikkeling is de manier waaropwij te werk gaan. Daarbij nemen wij twee rollen aan: inspirator en ontwikkelaar. 

De rol van inspirator wordt ingevuld door spelers en hun omgeving te inspireren om het talent optimaal te laten ontwikkelen. Zo trachten we de juiste mindset door te geven aan spelers, trainers én ouders. Hierbij wordt ingezet op een veelzijdige ontwikkeling als individu.  

De rol van ontwikkelaar uit zich in het herbekijken van de talentontwikkeling- en ontdekking vanuit een innovatief en wetenschappelijk standpunt. Dit wordt omgezet naar de praktijk en de leefwereld van de speler zodat zij (voetbal)breed kunnen ontwikkelen. Hierbij wordt ingezet op levenslang leren en groeimindset om spelers te bekomen die sneller denken en handelen dan hun tegenstander en de transfer kunnen maken naar persoonlijke uitdagingen. 

Je kan de publicatie over onze werking en visie in Sport Voetbalmagazine hier lezen.