Privacyverklaring

Skills & Brains hecht veel belang aan de bescherming van je persoonsgegevens en het respecteren van de privacy. Met onze privacyverklaring(en) willen we je informeren en inzicht geven in welke gegevens we bewaren en hoe we met deze gegevens omgaan.

Neem je deel aan één van onze activiteiten? Hier vind je de privacyverklaring en het huishoudelijk reglement.

Begeleid je als vrijwilliger één van onze activiteiten? Hier vind je de privacyverklaring die van toepassing is als je vrijwilliger bent bij één van onze Skills & Brains evenementen.