Meet the team: Maxim

Wat is je rol binnen Skills & Brains? 

“Samen met Zeb ben ik sportief verantwoordelijke. Dit betekent dat ik verantwoordelijk ben voor het opstellen van trainingen, het uitdenken van de trainingsconcepten en het bewaken van onze missie en visie.

Wanneer ik niet op het trainingsveld sta, vind je me achter de computer op zoek naar de nieuwste methodieken en oefeningen, en om zo bij te leren van andere trainers en spelers. Ik vind het belangrijk om in te spelen op innovatie binnen de voetbalwereld. Door met een open visie te kijken naar alles wat met (voetbal)talentontwikkeling te maken proberen we dit bij Skills & Brains zo goed mogelijk te doen!”

Wat heb je met voetbal? 

“Ik lééf voetbal, vaak tot grote ergernis van mijn omgeving. Vrienden van Pep Guardiola hebben hun eigen ‘wet van de 32 minuten’. Pep kan namelijk niet langer dan 32 minuten over andere zaken praten of denken als voetbal. Ik denk dat mijn familie al tevreden zou zijn met deze 32 minuten.

Voor ik 4 jaar geleden besloot om het veld op te stappen als trainer was ik voornamelijk de grote ster van de meer bescheiden caféploegen. Pas toen ik naast het veld stond in plaats van erop, merkte ik wat voor een rijke sport voetbal kan zijn. Ik ben dan ook sinds minuut 1 gebeten door de voetbalmicrobe en deze ‘ziekte’ neemt elke dag toe.”

Skills of brains? 

“Brains. Wie mij al op het veld heeft bezig gezien, zal meteen beamen dat er aan mij geen Messi verloren is gegaan. Hoewel ik skills een absolute vereiste vind voor een goede voetballer, denk ik dat we ons nog meer op de brains moeten toeleggen.

Ik bedoel hiermee ook de brains in brede zin: informatieverwerkingssnelheid, kijkgedrag, executief functioneren, prikkelinhibitie en nog wat fancy termen. Ik geloof dat we op dit vlak een groot groeipotentieel binnen onze hedendaagse talentontwikkeling nog onontgonnen laten, dus leg ik me daar met alle plezier op toe.”

Welke raad geef je mee aan spelers?

“Hmm, het is moeilijk om er één raad uit te pikken. Ik denk dat ik soms teveel raad aan de spelers geef, waardoor ik nogal veel praat. Maar mijn boodschap komt vaak op enkele kernwaarden neer: heb plezier, blijf werken, geloof in jezelf en maak liefst zoveel mogelijk fouten. Ik denk dat een kind voor zichzelf op die manier de ideale leeromgeving creëert. Daarnaast hoop ik vaak dat coaches, ouders en andere ontwikkelingspartners soortgelijke waarden nastreven. Ik ben ervan overtuigd dat we kinderen moeten begeleiden in hun ontwikkeling, terwijl zij leiden.”